specijalistički diplomski stručni
Činjenice bitne za oporezivanje

Helena Drenški (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti