specijalistički diplomski stručni
Visoko obrazovanje kao javna služba na primjeru Republike Hrvatske, Finske, Švedske i Mađarske

Marija Maceković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti