specijalistički diplomski stručni
Javne službe s posebnim osvrtom na visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj i Njemačkoj

Marina Grgić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti