specijalistički diplomski stručni
Financijski aspekti zaštite prava intelektualnog vlasništva

Adrijana Maljković Jukić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti