specijalistički diplomski stručni
Porezni dug i mogućnosti osobnog stečaja u pravu Republike Hrvatske

Kristina Sever (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti