specijalistički diplomski stručni
Kulturne politike Europske unije

Jasminka Čunčić Šprišić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo