specijalistički diplomski stručni
Prijam u državnu službu i popunjavanje radnih mjesta

Suzana Bošnjak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti