specijalistički diplomski stručni
e-Školstvo u Republici Hrvatskoj

Ivan Krolo (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pravno-teorijskih znanosti