specijalistički diplomski stručni
SWOT analiza Grada Požege

Marina Čirko Brižić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra gospodarskih znanosti