specijalistički diplomski stručni
Funkcije i zadaci menadžmenta u Interventnoj jedinici policije Osijek

Ivan Risek (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra gospodarskih znanosti