završni specijalistički
Pravni položaj i postupak prema okrivljenicima s duševnim smetnjama u međunarodnom i nacionalnom pravu
završni rad

Andrea Krstanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek