završni specijalistički
Pogled na kulturu Roma kroz prizmu prava na obrazovanje
specijalistički završni rad

Vjeran Pađan (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek