specijalistički diplomski stručni
Upravljanje ljudskim potencijalima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s osvrtom na platni sustav

Sanela Šimunović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti