specijalistički diplomski stručni
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave

Marija Hrga (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti