specijalistički diplomski stručni
Uloga komunikacije u organizacijama

Vladimir Šariri (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra gospodarskih znanosti