specijalistički diplomski stručni
Depolitizacija državne uprave

Ivan Lozar (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti