specijalistički diplomski stručni
Djelokrug rada granične policije u kontekstu Europskog upravnog prostora

Mladen Demšić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti