specijalistički diplomski stručni
Položaj i ovlasti tijela državne uprave s posebnim osvrtom na grad Novu Gradišku u obavljanju povjerenih poslova državne uprave

Ivan Cindrić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti