specijalistički diplomski stručni
Prijam u državnu službu u Republici Hrvatskoj

Ivona Petričević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti