specijalistički diplomski stručni
Javne službe s posebnim osvrtom na visoko obrazovanje

Hrvoje Marojević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti