specijalistički diplomski stručni
Sloboda kretanja usluga unutar Europske unije

Slobodanka Zorić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo