specijalistički diplomski stručni
Način i postupak odlučivanja u Vijeću Europske unije

Dragana Tadić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo