specijalistički diplomski stručni
Zabrana diskriminacije prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava

Ana Milić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo