specijalistički diplomski stručni
Proširenje Europske unije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku

Mirna Hodnik (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo